Splošni pogoji: Podarjamo letno e-vinjeto 2022

SPLOŠNI POGOJI: PODARJAMO LETNO E-VINJETO 2022

 

 1. člen: Organizator: 

Organizator nagradne igre je PLEŠKO CARS, d.o.o. Brezovica, Tržaška cesta 426, 1351 Brezovica pri Ljubljani

ID za DDV: SI17337968

 1. člen: Namen nagradne igre: 

Organizator objavlja nagradno igro z namenom povečevanja prodaje vinjet in povečanje prepoznavnosti oddelka prodaje vozil in servisnih pregledov.

 1. člen: Trajanje in potek nagradne igre: 

Instagram: Nagradna igra poteka od četrtka, 02. decembra 2021  do četrtka, 23. decembra 2021, na Instagram strani Pleško Group.

Instagram: Kandidati lahko sodelujejo v nagradni igri od 02.decembra 2021 do 22.decembra 2021 do polnoči. Nagradna igra se zaključi z razglasitvijo nagrajenca v četrtek, 23.12.2021 na Instagram profilu.

 1. člen: Udeleženec nagradne igre: 

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri sprejema pravila in se strinja, da bodo njegovi podatki v primeru izžrebanosti objavljeni na Instagram strani Pleško Group in spletni strani https://pleskocars.com/, ter da bo ob pozivu organizatorja posredoval podatke, potrebne za prevzem nagrade. Uporabniki sodelujejo tako, da všečkajo stran Pleško Group, delijo objavo in v komentarju pod fotografijo “Podarjamo letno vinjeto 2022”, označijo prijatelja, ki mu privoščijo letno vinjeto. Kršitelje bomo diskvalificirali. Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p.-ji v nagradni igri ne morejo sodelovati. Sodelujejo lahko samo osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Pleško Group d.o.o. 

 1. člen: Nagrada: 

V nagradnem skladu je 1 glavna nagrada, in sicer letna E-Vinjeta 2022, ki se podeli ob zaključku nagradne igre. Sponzor nagrade je PLEŠKO CARS, d.o.o. Brezovica, Tržaška cesta 426, 1351 Brezovica pri Ljubljani, ID za DDV: SI17337968.

 1. člen: Razglasitev nagrajenca: 

Instagram: Nagrajenec bo po končanem žrebanju, ki bo v četrtek, 23.12.2021, razglašen na spletnem mestu https://www.instagram.com/pleskogroup/.

Nagrajenec se mora na obvestilo o nagradi odzvati in organizatorju posredovati svoje osebne podatke: ime, priimek, naslov, davčno številko in registrsko številko svojega vozila. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

 1. člen: Prijava nagrade davčnemu organu: 

Ker vrednost podeljene nagrade presega 42 EUR, je nagrajenec dolžan posredovati svojo davčno številko. Nagrado je potrebno prijaviti v davčno osnovo v davčnem letu. Akontacijo dohodnine plača sponzor nagrade.

 1. člen: Prevzem nagrade: 

Sodelovanje pogojujemo z osebnim prevzemom nagrade na sedežu podjetja PLEŠKO CARS, d.o.o. Brezovica, Tržaška cesta 426, 1351 Brezovica pri Ljubljani.

Nagrajenec mora ob prevzemu nagrade predložiti osebni dokument in davčno številko. Nagrajenec ima 7 dni časa, da osebno prevzame nagrado. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade v primeru:

 • da se pojavi dvom o istovetnosti podatkov
 • da nihče ne poda odgovora na nagradno vprašanje oz. so odgovori nesmiselni
 • da nihče ne sodeluje v nagradni igri
 • da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre
 1. člen: Žrebanje: 

Žrebanje nagrajenca bo potekalo preko spletnega mesta, kjer računalnik naključno izbere ime nagrajenca: https://commentpicker.com/random-name-picker.php . V kolikor se izžrebana oseba ne javi v roku dvanajstih(12) ur, bomo izžrebali novega nagrajenca.

 1. člen: Sprememba pravil: 

Organizator igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.

 1. člen: Obvezujoča pravila: 

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali in spoštovali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti v vpogled na spletnem mestu https://pleskocars.com/. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

 1. člen: Mladoletnost nagrajenca: 

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.