Splošni pogoji: PODARJAMO LETNO VINJETO 2021

SPLOŠNI POGOJI: PODARJAMO LETNO VINJETO 2021

 

1. člen: Organizator: 
Organizator nagradne igre je PLEŠKO CARS, d.o.o. Brezovica, Tržaška cesta 426, 1351 Brezovica pri Ljubljani

ID za DDV: SI17337968

2. člen: Namen nagradne igre: 
Organizator objavlja nagradno igro z namenom povečevanja prodaje vinjet in povečanje prepoznavnosti oddelka prodaje vozil in servisnih pregledov.

3. člen: Trajanje in potek nagradne igre: 
Facebook: Nagradna igra poteka od ponedeljka 23. novembra 2020 do torka, 22. decembra 2020, na Facebook strani Pleško Group.

Instagram: Nagradna igra poteka od četrtka, 03. decembra 2020  do petka, 15. janurja 2021, na Instagram strani Pleško Group.

Letak: Nagradna igra poteka od ponedeljka, 01. januarja 2021  do petka, 22. janurja 2021.

Facebook: Kandidati lahko sodelujejo v nagradni igri od 23.11.2020 do 22.12.2020 do polnoči. Nagradna igra se zaključi z razglasitvijo nagrajenca v sredo, 23.12.2020 na spletnem mestu: https://www.facebook.com/plesko.group

Instagram: Kandidati lahko sodelujejo v nagradni igri od 03.12.2020 do 14.01.2021 do polnoči. Nagradna igra se zaključi z razglasitvijo nagrajenca v petek, 15.01.2021 na Instagram profilu.

Letak: Kandidati lahko sodelujejo v nagradni igri od 01.01.2021 do 22.01.2021. Nagradna igra se zaključi z razglasitvijo nagrajenca v petek, 22.01.2021 na Facebook profilu.

4. člen: Udeleženec nagradne igre: 
Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri sprejema pravila in se strinja, da bodo njegovi podatki v primeru izžrebanosti objavljeni na Facebook strani Pleško Group in spletni strani https://pleskocars.com/, ter da bo ob pozivu organizatorja posredoval podatke, potrebne za prevzem nagrade. Uporabniki sodelujejo tako, da všečkajo stran Pleško Group, delijo objavo in v komentarju pod fotografijo “Podarjamo letno vinjeto 2021”, označijo prijatelja, ki mu privoščijo letno vinjeto. Kršitelje bomo diskvalificirali. Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p.-ji v nagradni igri ne morajo sodelovati. Sodelujejo lahko samo osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Pleško Group d.o.o. 

5. člen: Nagrada: 
V nagradnem skladu je 1 glavna nagrada, in sicer letna Vinjeta 2021, ki se podeli ob zaključku nagradne igre. Sponzor nagrade je PLEŠKO CARS, d.o.o. Brezovica, Tržaška cesta 426, 1351 Brezovica pri Ljubljani, ID za DDV: SI17337968.

6. člen: Razglasitev nagrajenca: 
Facebook: Nagrajenec bo po končanem žrebanju, ki bo v torek, 22.12.2020, razglašen na spletnem mestuhttps://www.facebook.com/plesko.group .
Nagrajenec se mora na obvestilo o nagradi odzvati in organizatorju posredovati svoje osebne podatke: ime, priimek, naslov in davčno številko. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Instagram: Nagrajenec bo po končanem žrebanju, ki bo v petek, 15.01.2021, razglašen na spletnem mestuhttps://www.facebook.com/plesko.group .
Nagrajenec se mora na obvestilo o nagradi odzvati in organizatorju posredovati svoje osebne podatke: ime, priimek, naslov in davčno številko. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Letak: Nagrajenec bo po končanem žrebanju, ki bo v petek, 22.01.2021, razglašen na spletnem mestuhttps://www.facebook.com/plesko.group .
Nagrajenec se mora na obvestilo o nagradi odzvati in organizatorju posredovati svoje osebne podatke: ime, priimek, naslov in davčno številko. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

7. člen: Prijava nagrade davčnemu organu: 
Ker vrednost podeljene nagrade presega 42 EUR, je nagrajenec dolžan posredovati svojo davčno številko. Nagrado je potrebno prijaviti v davčno osnovo v davčnem letu. Akontacijo dohodnine plača sponzor nagrade.

8. člen: Prevzem nagrade: 
Sodelovanje pogojujemo z osebnim prevzemom nagrade na sedežu podjetja PLEŠKO CARS, d.o.o. Brezovica, Tržaška cesta 426, 1351 Brezovica pri Ljubljani.
Nagrajenec mora ob prevzemu nagrade predložiti osebni dokument in davčno številko. Nagrajenec ima 7 dni časa, da osebno prevzame nagrado. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade v primeru:

  • da se pojavi dvom o istovetnosti podatkov
  • da nihče ne poda odgovora na nagradno vprašanje oz. so odgovori nesmiselni
  • da nihče ne sodeluje v nagradni igri
  • da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre

9. člen: Žrebanje: 
Žrebanje nagrajenca bo potekalo preko spleta mesta, kjer računalnik naključno izbere ime nagrajenca: https://commentpicker.com/random-name-picker.php . V kolikor se izžrebana oseba ne javi v roku dvanajstih(12) ur, bomo izžrebali novega nagrajenca.

10. člen: Sprememba pravil: 
Organizator igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.

11. člen: Obvezujoča pravila: 
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali in spoštovali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti v vpogled na spletnem mestuhttps://pleskocars.com/. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

12. člen: Mladoletnost nagrajenca: 
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

13. člen: GDPR: letak 
Z oddajo podpisanega letaka, ste dovolili, da Plesko cars d.o.o., kot upravljavec osebnih podatkov, posredovane osebne podatke obdeluje v skladu z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Plesko cars do.o.o. bo vaše posredovane podatke uporabljalo zgolj v namene, za katere ste dali privolitev. Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vašega soglasja za čas do preklica vašega soglasja. Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam. V stik z njimi bodo prišli zgolj pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov zgolj v delu, kot je to za dosego namena obdelave nujno, vendar morajo ti spoštovati pravila in zahteve Plesko cars d.o.o. za ustrezno obdelavo osebnih podatkov.