Splošni pogoji: NAGRADNA IGRA MEGANE CONQUEST

SPLOŠNI POGOJI: PODARJAMO LETNO VINJETO 2021

 

 1. člen: Organizator: 
  Organizator nagradne igre je PLEŠKO CARS, d.o.o. Brezovica, Tržaška cesta 426, 1351 Brezovica pri Ljubljani

ID za DDV: SI17337968

 1. člen: Namen nagradne igre: 
  Organizator objavlja nagradno igro z namenom povečanje prepoznavnosti oddelka prodaje vozil in servisnih pregledov.
 1. člen: Trajanje in potek nagradne igre: 
  Nagradna igra poteka od ponedeljka 14. junija 2021 do vključno srede, 30. junija 2021, na Facebook in Instagram strani Pleško Group.

Kandidati lahko sodelujejo v nagradni igri od 14.06.2021 do 30.06.2021 do polnoči. Nagradna igra se zaključi z razglasitvijo nagrajenca v četrtek, 01.07.2021 na spletnem mestu:

https://www.facebook.com/plesko.group

https://www.instagram.com/pleskogroup/

 1. člen: Udeleženec nagradne igre: 
  Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri sprejema pravila in se strinja, da bodo njegovi podatki v primeru izžrebanosti objavljeni na Facebook in Instagram strani Pleško Group in spletni strani https://pleskocars.com/, ter da bo ob pozivu organizatorja posredoval podatke, potrebne za prevzem nagrade. Uporabniki sodelujejo tako, da všečkajo stran Pleško Group, delijo objavo in v komentarju pod fotografijo “NAGRADN IGRA”, označijo prijatelja, katerega bi peljali na izlet z Megane Conquest. Kršitelje bomo diskvalificirali. Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p.-ji v nagradni igri ne morajo sodelovati. Sodelujejo lahko samo osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Pleško Group d.o.o.

 

 1. člen: Nagrada: 
  V nagradnem skladu je 1 glavna nagrada, in sicer testna vožnja z vozilom Megane Conquest za cel vikend (petka-nedelje), ki se podeli ob zaključku nagradne igre. Sponzor nagrade je PLEŠKO CARS, d.o.o. Brezovica, Tržaška cesta 426, 1351 Brezovica pri Ljubljani, ID za DDV: SI17337968.
 1. člen: Razglasitev nagrajenca: 
  Nagrajenec bo po končanem žrebanju, ki bo v četrtek, 01.07.2021, razglašen na spletnem mestuhttps://www.facebook.com/plesko.group, https://www.instagram.com/pleskogroup/.
  Nagrajenec se mora na obvestilo o nagradi odzvati in organizatorju posredovati svoje osebne podatke: ime, priimek, naslov in davčno številko. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.
 1. člen: Prevzem nagrade: 
  Sodelovanje pogojujemo z osebnim prevzemom nagrade na sedežu podjetja PLEŠKO CARS, d.o.o. Brezovica, Tržaška cesta 426, 1351 Brezovica pri Ljubljani.
  Nagrajenec mora ob prevzemu nagrade predložiti osebni dokument, davčno številko in veljavno vozniško dovoljenje. Nagrajenec ima 7 dni časa, da osebno prevzame nagrado. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade v primeru:
 • da se pojavi dvom o istovetnosti podatkov
 • da nihče ne poda odgovora na nagradno vprašanje oz. so odgovori nesmiselni
 • da nihče ne sodeluje v nagradni igri
 • da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre
 1. člen: Žrebanje: 
  Žrebanje nagrajenca bo potekalo preko spleta mesta, kjer se bo naključno izbralo ime nagrajenca.
 1. člen: Sprememba pravil: 
  Organizator igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.
 1. člen: Obvezujoča pravila: 
  Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali in spoštovali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti v vpogled na spletnem mestu https://pleskocars.com/. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.
 1. člen: Mladoletnost nagrajenca: 
  V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov. Nagrado lahko prevzame samo polnoletna oseba z veljavnim vozniškim dovoljenjem.