Prijava za sodelovanje

    Varovanje osebnih podatkov

    STRINJAM SE, DA PODJETJE PLEŠKO CARS D.O.O. OSEBNE PODATKE OBDELUJEM V SKLADU Z EVROPSKO ZAKONODAJO (UREDBA (EU) 2016/697 O VARSTVU POSAMEZNIKOV PRI OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV IN O PRETOKU TAKIH PODATKOV (V NADALJEVANJU: SPLOŠNA UREDBA)) IN VELJAVNO ZAKONODAJO S PODROČJA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV (ZAKON O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-1, UR. L. RS, ŠT. 94/07)) IN DRUGO ZAKONODAJO, KI NAM DAJE PRAVNO PODLAGO ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV.